Ny avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från januari 2021

Den 1 januari 2021 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan för plats på förskola, fritidshem och pedagogiskt omsorg. Avgiften för platsen blir då högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på 50 340 kronor eller över.

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets gemensamma och skattepliktiga bruttoinkomst upp till ett så kallat inkomsttak; ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år av Skolverket.

Det nya inkomsttaket som gäller från 1 januari 2021 innebär att

  • avgiften för dig som betalar maxtaxa i förskolan, och har ett barn som är 1-2 år, höjs med 32 kronor i månaden.
  • avgiften för dig som betalar maxtaxa i fritidshem för ett barn heltid höjs med
    21 kronor i månaden.

Mer information om avgifter hittar du via länken nedan. Tänk på att alltid anmäla om din inkomst förändras.

Avgifter för barnsomsorg