Nytt förlängt besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Folkhälsomyndigheten har nu tagit beslut om att ytterligare förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka kommun. Det förlängda besöksförbudet gäller från den 23 december till och med den 12 januari.

Kungsbacka kommun har sedan den 3 december ett lokalt tillfälligt besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet har förlängts en gång tidigare och nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga det tillfälliga lokala besöksförbudet igen. Besöksförbudet gäller från den 23 december och fram till och med den 12 januari. Beslutet om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter att kommunen begärt det.

Stor samhällsspridning

Beslutet grundar sig på att det finns en fortsatt stor samhällsspridning av covid-19, vilket gör att risken ökar för att det kommer in smitta även om våra verksamheter. Förlängningen görs också eftersom förvaltningen för Vård & Omsorg anser att det även fortsättningsvis behövs ett skarpt skydd för att skydda de som bor på våra vård- och omsorgsboende. Men det handlar också om att hantera den ökade arbetsbelastning som våra verksamheter befinner sig i just nu. 

Undantag från besöksförbudet

Under tiden det är besöksförbud finns det undantag och ett av dem är besök av make eller maka till en boende samt vård vid livets slutskede. Hur dessa besök ska genomföras tas i dialog med ansvarig chef på boendet.

Vi avråder från att ta hem

- Vi rekommenderar att anhöriga inte tar hem exempelvis make eller maka som bor på ett boende eller på korttidsenheten för att fira jul eftersom det ökar risken för att smitta från samhället tar sig in på boendet, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena och hemsjukvården rehabilitering.

Men om det görs trots kommunens avrådan så arbetar vi efter våra rutiner. Det innebär att sjuksköterska, tillsammans med ansvarig läkare, kommer ta ställning till om det behöver ske en provtagning för covid-19 efter att en person som bor på vård och omsorgsboende besökt sina anhöriga. Det görs för att säkerställa att inte smittspridning sker till de övriga som bor på boendet eller till vår personal.   

Aktuell lägesbild

Måndagen den 21 december fanns det två personer med konstaterad smitta på covid-korttidsenheten.

Kontakta gärna
Helene Ljungqvist, verksamhetschef kommunala vård- och omsorgsboende samt hemsjukvård rehabilitering i Kungsbacka kommun. 
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-838192