Planering för vaccinering emot covid-19

Just nu förbereder Kungsbacka kommun för att påbörja covid-19 vaccineringen av de som har allra störst behov av skyddet. Vaccineringen beräknas komma igång under januari.

Söndagen den 27 december startade Region Halland vaccineringen mot covid-19 och vaccineringen kommer att ske löpande under hela våren. Vaccineringen i Kungsbacka kommun kommer att starta under januari, men vi vet inte något exakt datum ännu. När vi vet ett exakt datum kommer vi att informera om det.

Region Halland samordnar

Det är Region Halland som samordnar vaccinationsarbetet men arbetet med vaccinationer sker i samarbete mellan Region Halland och de halländska kommunerna. Bland annat kommer sjuksköterskor inom Kungsbacka kommun vara med och vaccinera de som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Prioriterade grupper är:

  • Personer som bor på vård- och omsorgsboende.
  • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst.
  • I den prioriterade gruppen ingår också personal inom Vård & Omsorg som arbetar patientnära.
  • Familjemedlemmar över 18 år som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård eller hemtjänst. 

Information till berörda

Under vecka 53 och vecka 1 kommer Kungsbacka kommun att skicka hem brev om vaccineringen till de som är berörda just nu. Först ut att erbjudas vaccinering är de som bor på vård- och omsorgsboendena. Vi kommer att försätta informera berörda grupper efter hand som vaccineringen närmar sig för just den målgruppen. Ambitionen är att öka antalet vaccinationer efterhand.

Det är företagshälsovården som kommer att vaccinera medarbetare som arbetar med vård och omsorg. Det kommer att komma ytterligare information om vilka medarbetare som berörs och när och hur de ska vaccinera sig.

Kan inte besvara enskilda frågor

I dagsläget kan vi inte besvara enskilda frågor om när personer i våra verksamheter eller invånare kommer att vaccineras.
Har du som invånare frågor kan du läsa mer på 1177.se och Region Halland.se.
Det finns också information på Folkhälsomyndigheten.