Så funkar snöröjningen i Kungsbacka

När det snöar och blir kallt är det många som undrar hur snöröjningen går till. Så här funkar det i Kungsbacka.

Från november till mars har vi en jour för snöröjning i kommunen. Dygnet runt håller vi koll på detaljerade väderprognoser. Vi har även egna mätstationer och vi gör lokala observationer.

När en viss mängd snö fallit skickar vi ut ungefär 35 fordon. Det är både kommunens egna fordon och upphandlade entreprenörer som ger sig ut och plogar och flisar mot halka. 

Prioriterar kollektivtrafik

Vi försöker alltid snöröja på tider när det är glest på vägarna, så att det är fritt fram när trafiken kommer igång. Vi kan inte säga när vi kommer till en viss gata. Det vi kan säga är att vi prioriterar stråk som leder fram till kollektivtrafik och skolor.

Senast inom 8 timmar ska vi ha snöröjt Kungsbackas 33 mil gång- cykel- och bilvägar.

Kolla ansvaret 

Vem som snöröjer en väg beror på vem som är ansvarig för vägen, så kallad väghållare. Den som snöröjer nära dig kan också vara en vägförening, Trafikverket eller en enskild fastighetsägare. Det kan vara bra att i förväg kolla vem som är ansvarig för snöröjningen på din väg, så att du vet vem du ska kontakta om du har frågor. 

I vår webbkarta kan du se vem som är ansvarig för olika vägar, välj Kommunikationer och Väghållare.

Läs mer om snöröjning i Kungsbacka