Säkra digitala möten kommer snart

Lansering av en säker digital mötestjänst för medarbetare och invånare i samarbete med det externa företaget Inera skjuts upp till januari.

Uppskjuten lansering

Ett beslut om att skjuta upp lanseringen av säker digital mötestjänst togs under veckan . Förvaltningarna Individ & Familjeomsorg (IF), Vård & Omsorg, (VO) Gymnasium & Arbetsmarknad (GA) och Förskola & Grundskola (FG) förbereder tillsammans med digitaliseringsenheten (KLK-Kommunledningskontoret) och Digitalt center (SE-Service) en säker digital mötestjänst.

Tjänsten är en lösning som ska användas för digitala möten som innehåller sekretessuppgifter och/eller känsliga personuppgifter. Funktionsstöd inom Individ & Familjeomsorg blir först ut att prova tjänsten.

Vi lär känna tjänsten fullt ut

Tjänsten motsvarar de extra höga säkerhetskrav som bland annat offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen ställer, och liknar Teams, som de flesta medarbetare nu har kommit i kontakt med. Före lansering är det viktigt att de medarbetare som nu testar tjänsten lär känna den fullt ut, och blir väl förtrogna med alla funktioner.

- Under vecka 51 testar vi tjänsten ytterligare, och med andra än tjänstepersoner, för att veta hur tjänsten uppfattas av våra invånare och eventuellt göra förbättringar inför en skarp lansering, säger Elisabeth Zsiga, affärsområdesutvecklare Service.

Läs mer om tjänsten här


Kontakta gärna: 

Individ & familjeomsorg 
Elin Forsne, dataskyddskontakt
elin.forsne@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 48 80


Vård & Omsorg

Damir Mahmutovic, Utvecklingsledare IT
damir.mahmutovic@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 47 74


Förskola & grundskola

Karin Malmsten, Utredare
karin.malmsten@kungsbacka.se 
Telefon: 0300-83 55 65


Gymnasium & arbetsmarknad
Markus Ternblad, Utvecklare
markus.ternblad@kungsbacka.se
Telefon: 0300 -83 41 66