Se upp för VA-bedragare

Blir du uppringd av någon som utger sig för att arbeta för Kungsbacka kommun och som erbjuder sig att spola dina avloppsledningar mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Bland annat har någon som säger sig jobba på "VVS-tjänst Norden" ringt till olika fastighetsägare i Kungsbacka, Mölndal och Härryda och erbjudit sig att bland annat spola dina avloppsledningar för kommunen.

Kungsbacka kommun eller någon av våra upphandlade entreprenörer ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet.

När vi behöver göra arbete på allmänna VA-ledningar får du som berörs i regel information av oss - antingen i brevlådan, via SMS eller hemsidan - om att vi är på plats och arbetar och om vi behöver stänga av vattnet.