I tuffa tider stödjer företagare varandra

I dagsläget kan vi fundera på vilka insatser vi kan göra för att stärka och behålla det lokala näringslivet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Så tänkte företagen Gleitmo och Cajom som beställer lunch till sina anställda en gång i veckan.

I Kungsbacka finns en bredd av branscher och dessa är beroende av varandra. Just nu finns det företag som det går väldigt bra för och andra som har det riktigt tufft. Framför allt är det stora delar av besöksnäringen som har det kämpigt och det är den näringen som företagen är beroende av för att kunna erbjuda anställda och kunder ett utbud av service och upplevelser. Det finns många bra initiativ på hur man kan stödja det lokala näringslivet i Kungsbacka. Ett exempel är företaget Gleitmo AB som vill stödja restaurangerna genom att en dag i veckan beställa lunch till sina anställda.

- Vi vill hjälpa till med det vi kan och genom att beställa mat till våra 10 anställda, så känner vi att vi stöttar våra lokala matställen i Kungsbacka, säger Jonas Lindhe, vd på Gleitmo AB.

Att ett initiativ kan få ringar på vattnet är detta ett bra exempel på. Jonas Lindhe gjorde ett inlägg på Facebook som lästes av Daniel Broström vd på Cajom AB, som direkt bestämde sig för att göra likadant.

- Man måste tänka till, för annars finns det en risk att det inte finns något lokalt näringsliv kvar efter coronapandemin, säger Daniel.

Både Jonas och Daniel har fått mycket positiv respons från flera personer men naturligtvis mest från restaurangägarna. Jonas och Daniel är noga med att variera matställen, så varje vecka får de anställda prova nya smaker.

- Alla kan göra någonting och det här tycker vi är ett bra sätt, avslutar Daniel.