Tyck till om upphandlingsunderlag

Nu kan du som företagare vara med och tycka till om upphandlingsunderlag. Kungsbacka kommun bjuder in till en skriftlig dialog inför kommande upphandling av drift av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun.

Det är förvaltningen för Vård & Omsorg och förvaltningen för Service som bjuder in till en skriftlig dialog i form av frågor och återkoppling på specifika delar i upphandlingsdokument som gäller upphandling av driftentreprenad vård- och omsorgsboende i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

Vi vill veta vad ni tycker

Förvaltningarna vill gärna ta del av företagarnas och marknadens tankar, kunskap och erfarenhet kring ämnet och området.  Dialogen genomförs som en del i ett förberedande arbete på förvaltningarna, inför nästkommande konkurrensutsättning av ett vård- och omsorgsboende.

Den återkoppling som kommunen får in från företagarna i samband med dialogen kommer att möjliggöra eventuella förtydliganden och revideringar i kommande upphandlingsdokument. Dialogen kan även leda till att förvaltningarna formulerar krav eller kriterier som inte funnits med i kommunens tidigare upphandlingsdokument.

Så gör du för att delta

Om du vill delta i den skriftliga dialogen går du in via Tendsign. Du hittar länken längre ner på sidan.  Svaret ska lämnas in via upphandlingsstödet Tendsign senaste den 28 januari 2021.  
Begäran om förtydligande, komplettering och frågor ska ställas via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. Kommunen besvarar frågor via samma funktion.

Länk till sidan:
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdufphcqd

Kontakta gärna: 

Linda Tilander, utvecklingsledare Vård & Omsorg
linda.tilander@kungsbacka.se
0300-83 40 56

Karl Persson, biträdande förvaltningschef förvaltningen för Service
karl.persson@kungsbacka.se
0300-83 48 04

 Fakta

Nämnden för Vård & Omsorg
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för omsorg och vård till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Den omsorg och vård som erbjuds regleras av hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Delar av verksamheten är konkurrensutsatt och idag är fyra av av totalt elva vård- och omsorgsboenden upphandlade som driftentreprenader i enligt med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Boendena drivs för äldre personer med stort vård- och omsorgsbehov, både fysiskt och psykiskt och har platser med somatisk inriktning och demensinriktning samt växelvård- och korttidsplatser.

Nämnden för Service
Nämnden för Service ska till förvaltningar inom Kungsbacka kommun tillhandahålla och utveckla efterfrågade tjänster inom bland annat ny-, till-, och ombyggnad av lokaler samt fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll, måltidsproduktion och servering samt lokalvård. Då delar av driften av ett vård- och omsorgsboende är verksamhetsservice i form av vaktmästeri, måltidsservice samt lokalvård ansvarar nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service gemensamt för kommunens konkurrensutsättningar av vård- och omsorgsboenden.

Information om Kungsbacka kommun
Kommunens utvecklingstakt är bland de mest expansiva i Sverige. Vi är nu drygt 85 000 invånare. Kommunen är den näst största i Halland och i Göteborgsregionen med de välkända orterna Kungsbacka stad, Särö, Kullavik, Vallda, Onsala, Fjärås, Åsa, Anneberg samt Frillesås. Antalet anställda inom kommunen är drygt 7 900.