Bidra inte till trängsel

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. De senaste veckorna har Bygg & Miljö arbetat hårt med tillsyn och information.

– Kungsbacka kommun har ett tillsynsuppdrag som rör trängsel och det fortsätter vi med oförminskad kraft. Trängsel är en stor risk för smittspridning, men den viktigaste åtgärden har var och en själv genom att inte bidra till trängsel, säger verksamhetschef Tina Carlson på Miljö & Hälsoskydd. 

Vår tillsyn och trängselkontroller 

De senaste veckorna har Bygg & Miljö arbetat hårt med tillsyn och information. En särskild satsning har gjorts för att kontrollera serveringsverksamheter på köpcentrum, serveringsverksamheter i Kungsbacka innerstad som har afterwork och serveringsverksamheter som brukar servera julbord runt om i kommunen. 

– Nu fortsätter vi att göra vår tillsyn med de rutiner som vi redan tagit fram med anledning av Covid-19. Vår uppmaning till alla är att ta sitt ansvar och inte bidra till trängsel var du än är, avslutar Tina Carlson. 

Läs mer i senaste pressmeddelandet

Här kan du läsa mer om Miljö & Hälsoskydds arbete med trängelkontroller.

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

  • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
  • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december. 

Bygg- och miljöförvaltningen
Nås via Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300- 83 40 00