Särskilt kvalificerade kontaktpersoner - är du den vi söker?

Har du utbildning eller erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och unga? Har du dessutom kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Bli ett viktigt stöd

Vi behöver fler särskilt kvalificerade kontaktpersoner i Kungsbacka kommun. I det här uppdrget är du ett viktigt stöd för barnet eller ungdomen och du som vuxen ska stötta, motivera och peppa att hitta rätt i sociala sammanhang. Du hjälper till att skapa nya rutiner och positiva vanor och ni ska kunna prata eller träffas regelbundet.

Du ska också vara ett stöd i andra insatser från socialtjänsten och en viktig vuxen som barnet eller ungdomen känner förtroende för.

Vem kan bli kontaktperson? 

Vi ser att du som söker har ett stort tålamod och engagemang, samt erfarenhet av motivationsarbete med barn och/eller ungdomar. Du får stöd och handledning av kunniga och duktiga socialsekreterare.

Just nu söker vi personer mellan 25 - 45 år som gillar att vara aktiva och kan hitta på olika aktiviteter. Du är lyhörd och bra på att samtala och kan vägleda barnet eller ungdomen in i tonåren och vuxenlivet.

Mer om att vara kontaktperson

Vi önskar att du har kunskap om NPF, har körkort och tillgång till egen bil, men det är inget krav. Omfattningen av uppdraget varierar, men är ofta cirka tio timmar per vecka. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning som baseras på uppdragets svårighetsgrad.

 

För mer information eller intresseanmälan:

Anders Haag, socialsekreterare
Individ & Familjeomsorg
E-post: anders.haag@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 40 32

Pernilla Johnsson, socialsekreterare
Individ & Familjeomsorg
E-post: pernilla.johnsson@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 66 32