Årets ekonomiska resultat visar tillväxtens utmaningar

Kungsbacka växer så att det knakar. Tillväxttakten är intensiv, byggtakten hög och investeringarna omfattande för att försöka hålla jämna steg med behoven som följer med en kraftigt ökande befolkning. Investeringarna under 2019 motsvarar en miljard kronor.

Det föds fler barn, vi lever allt längre och det är många som vill flytta till Kungsbacka. Att vara i en kommun som växer innebär att behovet av välfärd ökar. Fler behöver plats på förskolor och skolor, fler behöver vård, fler behöver någonstans att bo och fler använder vatten och avlopp. Kungsbacka kommun har under året därför gjort flera stora investeringar, som till exempel; byggt en ny skola i Fjärås, byggt om Hålabäcksskolan i Kungsbacka och satsat närmare 116 miljoner kronor på att utöka kapaciteten i det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Ett nytt badhus är snart på plats och kommunens nio förvaltningar har bedrivit löpande verksamhet under året för Kungsbackas över 84 000 invånare. Samtidigt är bristen på arbetskraft stor och skattemedlen har svårt att räcka för att bedriva verksamheterna. Det är en ekvation som inte går ihop.

  Det är ett stort maskineri som är igång och vi ska veta att vi har det bra i Kungsbacka. Hela kommunsverige står inför stora utmaningar och för dem är vi inte immuna i Kungsbacka. Vi behöver också anpassa oss efter nya förutsättningar och hitta andra sätt att lösa välfärden på tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Lånar 400 miljoner

Investeringarna under år 2019 landade på nära en miljard kronor. Det ekonomiska resultatet för året visar 176 miljoner. Även om resultatet är bättre än budgeterat täcker det inte investeringskostnaderna. Därför har Kungsbacka kommun behövt öka sin låneskuld med 400 miljoner, som nu är uppe i 1 350 miljoner.  Resultatet på 176 miljoner är en pedagogisk utmaning. Många kan få en föreställning att vi nu har ett överskott som vi kan hantera fritt, men i grunden är detta pengar som redan är använda för att finansiera framtida investeringar, förklarar Hans Forsberg.

 Men det är ett bra resultat och vi behöver jobba långsiktigt för att ha en hållbar ekonomi över tid. Det som är intressant är allt vi har åstadkommit för de här pengarna, avslutar Hans Forsberg.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast den 10 mars.

Kontakta gärna