Åsa Gårdsskola utökas med fler lokaler

Nu bygger vi paviljoner bredvid Åsa Gårdsskolas befintliga lokaler för att möta behovet för ett ökat antal elever i Åsa. Genom att bygga paviljonger i anslutning till befintliga utbildningslokaler får centrala Åsa ett område med sammanhållen utbildningsverksamhet.

Paviljonger byggs

Under vecka sju och åtta startar pålningsarbetet för paviljongerna som ska vara klara under kvartal två, 2020. Paviljongerna byggs på tomten som tidigare hade en återvinningscentral, och har ett tillfälligt bygglov som varar i fem år.
Utbildningslokalerna byggs i två våningar och har plats för 120 barn och elever i både förskole- och grundskoleverksamhet. Även matsal, kök och personalutrymmen inryms i byggnaderna.

Pålningsarbete

Arbetet med att förbereda marken för paviljongerna har varit igång ett par veckor och nu börjar snart pålningsarbetet som pågår under vecka 7 och 8. Paviljongerna ska stå på pålar eftersom marken innehåller 10-20 meter lera ovanpå berggrund. Pålarna säkerställer att paviljongerna står stabilt.

Inflyttning

Skolverksamheten förväntas flytta in i paviljongerna från juni 2020. Verksamheten förbereder då för att välkomna 120 elever till de nya lokalerna fördelat på fyra förskolegrupper och två skolklasser.

Entreprenörer

I det här byggprojektet samarbetar kommunen med Varbergs anläggningsservice för markarbeten och Indus för paviljongerna.

Kontakta gärna:

Jenny Léjon, projektsamordnare
Service Lokalförsörjning
Kungsbacka kommun

Tel: 0300 – 83 42 81