Framtidssäkra företagets kompetens

Hur kan du hitta, behålla och utveckla personal för att möta framtiden? Ta kontroll med strategisk kompetensplanering. Du erbjuds nu en kostnadsfri utbildning.

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling. Men kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter. Med långsiktig och målstyrd planering kan du ta makten över företagets framtid.

Praktisk utbildning i startegisk kompetensplanering

Region Halland och de halländska kommunerna erbjuder en kostnadsfri utbildning som ger dig som företagare kunskap och verktyg att arbeta målstyrt, strukturerat och effektivt med kompetensplanering i relation till företagets mål och visioner. 

Mer information och anmälan till utbildningen.