Håll dig uppdaterad om coronaviruset covid-19

Kungsbacka kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande det uppmärksammade utbrottet av coronaviruset covid-19 som nu har nått Europa. Nu påbörjas arbete med planering inom kommunen.

Vi har generellt en god beredskap i Kungsbacka och en krisledningsorganisation som är utbildad och övad. Att vi påbörjar planeringen nu är för att vara förberedda vid en eventuell förändring av läget. Som läget ser ut nu känner vi oss lugna och trygga, säger kommundirektör Malin Aronsson.

Ser över sina rutiner

Samtliga av kommunens verksamheter ser över sina rutiner för att se till att kunna fortsätta sina uppdrag även vid händelse av en eventuell smittspridning.

Det handlar i första hand om att planera för att hantera en samhällsstörning kopplat till covid-19. Det innebär bland annat att se till att det finns tillräckligt med tillgänglig personal. Verksamheterna ser också över sina rutiner för att förhindra smittspridning och utgår från de senaste rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Kungsbacka kommun samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland.

Följ läget direkt hos ansvariga myndigheter

Tänk på att information snabbt kan bli gammal och inaktuell. Därför är det bättre att vända sig direkt till ansvariga myndigheters informationskanaler. Du som vill hålla dig uppdaterad hittar aktuell information på följande webbplatser:

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
  Läs mer hos 1177.se
 • Utrikesdepartementet har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i drabbade områden. 
  Läs mer hos Regeringen
 • Krisinformation.se samlar information från flera myndigheter.
  Läs mer hos Krisinformation.se, det går också att ringa det nationella informationsnumret 113 13 

 

Kontakta gärna