Kungsbackas största miljösatsning

Just nu planerar vi för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. Utbyggnaden beräknas kosta i storleksordningen 400-500 miljoner kronor, vilket gör den till Kungsbackas enskilt största miljösatsning någonsin.

Orsaken är att Kungsbackas befolkning ökar. Hammargårds avloppsreningsverk tar idag emot avloppet från motsvarande 41 000 personer, och har tillstånd för 52 000. Beräkningar visar att vi når gränsen för tillståndet inom några år. Om vi inte bygger ut skulle det betyda stopp för nya bostäder i Kungsbacka stad med omnejd.

Ökad befolkning

Den framtida belastningen på verket beräknas till 61 000 år 2035 och 78 000 år 2050. Med en säkerhetsmarginal på cirka 20 procent (ifall Kungsbacka skulle växa mer än prognoserna) innebär det att den kommunala avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 år 2035 respektive 95 000 år 2050.

Tidigast i drift 2026

Uppgraderingen av verket innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Vi arbetar just nu med en ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen som ska skickas in hösten 2020. Besked om miljötillstånd beräknas vara klart sommaren 2022. Efter besked om miljötillstånd planerar vi att gå ut med förfrågningsunderlaget för upphandlingen av entreprenaden. Byggstart tidigast 2023, och det uppgraderade verket skulle kunna vara i drift 2026.

Informationsfolder om Framtidens avloppsrening

Läs mer om Framtidens avloppsrening

Kontakta gärna

Projektledare Åsa Vester
0300-83 88 98
asa.vester@kungsbacka.se