Motionsspåret i Frillesås är öppet igen

Vi har nu reparerat motionsspåret i Frillesås och det är öppet igen.

Kontakta gärna:

Bo Axelsson
Arbetsledare Teknik
0300-83 48 03