Motionsspåret Vallda Palta

Belysningen är ur funktion och reparation pågår.

Kontakta gärna:

Bo Axelsson
Arbetsledare Teknik
0300-83 48 03