Ny biträdande kommundirektör klar för Kungsbacka

Nu är det klart. Kungsbackas nya biträdande kommundirektör heter Anders Johansson. Han arbetar idag som ekonomidirektör på stadsledningskontoret i Göteborgs stad och har en lång och gedigen bakgrund från offentlig sektor men också från att vara egen företagare.

– Jag är mycket nöjd och glad med att vi rekryterat Anders Johansson till Kungsbacka kommun och ser fram emot att arbeta tillsammans. Det gläder mig särskilt att det varit ett stort intresse för oss som arbetsgivare med många mycket kompetenta sökande och intresserade, säger kommundirektör Malin Aronsson.

Leda kommunledningskontoret och stödja kommundirektören

Uppdraget att vara biträdande kommundirektör består av två spår. Dels handlar det om att leda kommunledningskontoret i uppdraget att styra, leda och samordna kommunens arbete med utgångspunkt i den så kallade uppsiktsplikten. Dels handlar uppdraget om att vara ett stöd för kommundirektören i ledarskapet av kommunen som helhet och att se till att komma framåt med alla utvecklingsfrågor som kommunen driver, men också att hålla en hög och jämn kvalitet i våra grunduppdrag.

– Anders Johansson har ett särskilt intresse för styrning och ledningsfrågor som passar väl överens med hur vi arbetar i Kungsbacka kommun, säger Malin Aronsson.

– Kungsbacka känns som en spännande tillväxtkommun med framåtanda och det är en mycket intressant tjänst där jag tror mina erfarenheter kan komma väl till pass. Jag ser verkligen fram emot att lära känna kommunen och möta alla nya kollegor, säger Anders Johansson.

Utmaningar i tiden

Anders Johansson beskriver sig själv som en god pedagog med förmåga till förståelse och samarbete. Det kommer att komma väl till pass för de utmaningar som också väntar.

– Tuffast tror jag blir det som gäller för hela kommunsektorn, att pedagogiskt förklara behovet av prioriteringar nu och framåt till följd av den demografiska utvecklingen. I spåret av det gäller sannolikt att få organisationen att hålla ihop. Här ser jag arbetet med att fortsätta få ihop oss till Ett Kungsbacka som en nyckel, avslutar Anders Johansson.

Anders Johansson tillträder tjänsten som biträdande kommundirektör för Kungsbacka kommun den 14 april 2020.

Kontakta gärna