Välkommen på öppet nämndmöte för Kultur & Fritid

Flera av kommunens politiska nämnder har möten som är öppna för allmänheten. Torsdag 20 februari klockan 17 är du välkommen till Kulturtorget i kulturhuset Fyren.

Här är de punkter som tas upp på nämnden för Kultur & Fritids öppna möte:

  • Förvaltningen för Kultur & Fritid berättar om verksamheten som bedrevs 2019.
  • Dialog inför principbeslut om att föreningarna behöver dela lokaler.
  • Dialog om kravställning på arena.

Kontakta gärna