Vård & Omsorg stänger lunchserveringarna för allmänheten

Förvaltningen för Vård & Omsorg har beslutat att stänga de matsalar som är öppna för allmänheten på de kommunala boendena. Stängningen sker den 1 maj i år. De som bor på boendet och deras anhöriga kommer fortfarande ha möjlighet att köpa mat.

Nämnden för Vård & Omsorg har en budget på cirka 900 miljoner kronor. Under 2020 måste förvaltningen spara cirka 24 miljoner kronor eftersom intäkterna inte täcker de utgifter som förvaltningen har. Förvaltningen kommer att använda cirka nio miljoner kronor från den så kallade förvaltningsreserven, som fungerat som en buffert för oförutsedda utgifter, för att täcka en del av underskottet. Då återstår cirka 15 miljoner kronor som måste sparas i Vård & Omsorgs verksamheter.   

Vård & Omsorg vill behålla alla medarbetare som finns i verksamheten och därför undersöks andra möjligheter för att få en budget i balans. Ett av besluten som fattats är att stänga de matsalar som är öppna för allmänheten på de kommunala boendena. Matsalarna som kommer att stängas är de på Signeshus, Bukärrsgården, Måhaga, Kyvikshus och Hede. Matsalarna kommer att stänga den 1 maj 2020.  

Vård & Omsorg gör besparingen för att kunna fokusera på förvaltningens kärnuppdrag.

- Orsaken är att det är få personer från allmänheten som kommer och äter i matsalarna. Genom att inte längre erbjuda mat till allmänheten håller vi kostnaderna nere, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef Boende på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Personer som bor på boendet och deras besökare kommer fortfarande att kunna köpa mat och äta tillsammans på avdelningen.

Senior i Kungsbacka

Debatten kring stängningen av matsalarna för allmänheten har präglats av att besökarna är oroliga för att en social mötesplats försvinner. Därför vill vi passa på att informera om våra träffpunkter som erbjuder social samvaro och aktiviteter för kommunens seniorer.

- Träffpunkten är en öppen verksamhet dit alla seniorer i kommunen är välkomna. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med allt från fysisk aktivitet som promenader, boule och simning, till fika, film, frågesport och mycket mer, säger Elisabeth Lindberg, enhetschef för Senior i Kungsbacka på förvaltningen för Kultur & Fritid.

Det finns idag tolv träffpunkter i kommunen varav tre stycken är centralt belägna, vi planerar ytterligare en träffpunkt för seniorer i Kollaområdet.

Här hittar du aktuellt programutbud och öppettider för träffpunkterna  

Kontakta gärna

Helene Ljungqvist, verksamhetschef Boende på förvaltningen för Vård & Omsorg
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92

Annika Åkerlund, verksamhetschef Måltider på förvaltningen för Service
annika.akerlund@kungsbacka.se
0300-83 43 36

För frågor som rör seniorverksamhet: 
Elisabeth Lindberg, enhetschef för Senior i Kungsbacka på förvaltningen för Kultur & Fritid
elisabeth.lindberg@kungsbacka.se
0300-83 41 42