Våra förskolor och grundskolor är öppna

Förskola & Grundskola följer händelseutvecklingen med anledning av covid 19, coronavirus. Vår ambition är att hålla våra vårdnadshavare uppdaterade när det gäller det som är aktuellt för oss. Vi uppmanar dig som är vårdnadshavare att ta del av den information du får sänt till dig via V-klass. Nyheten uppdaterad 23 mars

Alla för- och grundskolor i Kungsbacka är öppna, friska elever ska komma till skolan och den som känner sig sjuk oavsett om det är mycket eller lite ska stanna hemma. Rådet gäller barn, elever och personal, det är viktigt att vi alla tillsammans i samhället hjälps åt. Alla måste tänka på att 

  • Stanna hemma när du känner dig sjuk
  • Tvätta händerna
  • Hosta och nys i armvecket

Region Hallands information till skolor 

Region Halland har tagit fram ett information riktad till skolan som beskriver inriktning av deras smittskyddsarbete. Prover tas inte på dem som är lindrigt sjuka, dessa ska vara hemma för att inte smitta andra, oavsett om det är covid-19 eller annan luftvägsinfektion.

Även barn i familjer där det finns konstaterad eller misstänkt covid-19 får vara i förskola och skola förutsatt att de är fullt friska. Om man i en familj där covid-19 konstaterats eller misstänks, och känner sig osäker på om barnet har förmåga att tidigt kunna signalera om hen får symtom på sjukdom, bör man hellre hålla barnet hemma.

Här kan du läsa riktlinjerna i sin helhet - länken går till en pdf

Information om coronaviruset till skolor i Halland 16 mars 2020

Nya nationella bestämmelser 

Sveriges regering följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer som ännu innebär att det  ur ett smittskyddsperspektiv inte är nödvändigt att stänga Sveriges alla skolor. I det fall det skulle bli aktuellt att stänga verksamheter finns nu bestämmelser som beskriver hur vi ska arbeta för att elever ska få den undervisningstid de har rätt till samt att barnomsorg för vårdnadshavare som arbetar inom att samhällsviktig verksamhet ska erbjudas. 

Ta gärna del av regeringens pressmeddelande om de nya bestämmelserna

Sveriges skolor får bättre möjligheter att hanteraeffekter av coronaviruset

Så ska samhället fungera - även om skolorna skulle behöva stänga

Exempel på åtgärder om en skola stängs 

Det finns olika åtgärder som den som är huvudman för skolan kan genomföra för att säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt till om skolan skulle behöva stänga. Förordningen som handlar om möjligheten att stänga beskriver att dessa endast kan användas när en huvudman på grund av coronaviruset håller en skola stängd

  • på grund av att en så stor andel av personalen är borta med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

För de kommunala förskolorna och grundskolorna i Kungsbacka är det Förskola & Grundskola som är huvudman. 

Vi värnar varandra

Det är nu viktigt för oss alla att inte bidra till onödig oro och ryktesspridning. Får vi en rekommendation från ansvariga myndigheter att genomföra åtgärder som påverkar verksamheten på ditt barns förskola eller skola kommer information till dig från oss, i första hand via V-klass.

Vi är lyhörda för om barn och elever har frågor och är oroliga över det de hör när det gäller corona. Våra pedagoger kan få stöd från andra kompetenser när det gäller att informera och bidra till trygghet. Vi värnar om varandra och våra elever så att ingen känner sig utsatt.

Alla rektorer får stöd från förvaltningens olika funktioner för att de tillsammans med övrig personal ska kunna fortsätta bedriva verksamhet som vanligt. För dig som vårdnadshavare är det bra att känna till att det inte är rektor som kan besluta om eventuell stängning.

Mer information

Via länkarna kan du hitta information om Förskola & Grundskolas arbete.

För dig som har barn i kommnens för- och grundskolor

Utskick till vårdnadshavare via V-klass Samlingssida för informationsbrev som förvaltingen sänt ut

Kontakta gärna

För att komma i kontakt med skolchef eller verksamhetschef för våra pedagogiska områden kan du mejla 

forskola.grundskola@kungsbacka.se

det går också bra att ringa Kungsbacka direkt 0300-83 40 00