Arenans roll i en växande stad

Under tisdagens sammanträde godkände kommunstyrelsen utredningen om inriktningen för Kungsbackas arena. Den ska bli en mötesplats för invånarna, den ska ge möjligheter för driva bollsport på elitnivå samtidigt som det ska vara ekonomiskt hållbart för kommunen och invånarna. Arenan blir ett viktigt bidrag till vår växande stad.

Kungsbacka stad växer och nya moderna kvarter växer fram. Idag bor det drygt 24 000 invånare i centralorten och till 2050 förväntas vi bli dubbelt så många. Vi rör oss från en liten centralort till en större stad som också kräver stadsmässiga kvaliteter. Nu planerar vi för en arena som fyller en funktion som vi inte har i staden.

Centralt och lättillgänglig

Arenan kommer att placeras strax söder om det nya badhuset som snart är klart för invigning. Stråket mellan Lindens torg och Kungsbacka sportcenter utvecklas vidare. Aranäs stadsdel byggs ut med bostäder i etapper och ett nytt parkeringshus.

– Arenan ligger centralt med gångavstånd till resecentrum vilket är positivt. Den kommer att bli en viktig del som stärker det stråk som går genom staden, från sportcenter i söder, genom innerstaden och vidare norrut genom staden, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald

En mötesplats för alla

Arenan kan tillsammans med förslagna kommersiella ytor bli en modern och central mötesplats för invånare och besökare med olika intressen vilket bidrar till den sociala hållbarheten. Det ska bli en plats för alla åldrar under veckans alla dagar, och under en stor del av dygnet. Den kan bidra till att stärka Kungsbacka som en upplevelserik, levande och trygg stad där invånare trivs och vill fortsätta bo och vistas i.   

En arena i Kungsbacka bidrar till många positiva effekter. Utöver att den bidrar till upplevelser och folkhälsa blir den underlag för nya arbetsplatser, skatteintäkter men även ett bidrag till regionen. Arenan kan bli en mötesplats för våra invånare och bidra till livskvalitet och hälsa. 

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget som går till beslut i Kommunfullmäktige 14 april. Förslaget innehåller ägande och driftsform av arenan samt det fortsatta arbetet.

Ett område i utveckling

Arenan är en del av det som händer i utvecklingen av området runt Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel. Arbetet med den nya idrottshallen är igång och mittemot ska Internationella Engelska Skolan ligga. Det nya badhuset invigs under våren 2020 och utanför kommer Idrottsparken att ligga med plats för olika aktiviteter. Kvarteret Aranäs 3 och 4 som kommer att byggas i andra änden av området innebär nya bostäder, parkeringshus, verksamheter samt en ny skollokal. Hela området är centralt och viktigt för stadsutvecklingen.

Läs mer om utvecklingen: Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Kontakta gärna