Begränsningar av besök på grund av covid-19

Kungsbacka kommun har beslutat att införa besöksförbud på vård- och omsorgsboenden för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. På grupp- och serviceboenden avråder kommunen från besök om man har symtom på luftvägsinfektion.

Tisdagen den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån och bedömer att det finns mycket hög risk för samhällspridning i Sverige av coronaviruset covid-19. Folkhälsomyndigheten gick också ut med nya rekommendationer, som en åtgärd för att förhindra smittspridning. Kungsbacka kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss.

Besöksförbud på vård- & omsorgsboenden

Med anledning av de nya rekommendationerna har förvaltningen för Vård & Omsorg beslutat att införa besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi, samt korttidsenheten. Orsaken till beslutet är att många av våra målgrupper är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med onsdagen den 11 mars 2020. Undantag från besöksförbudet kan göras vid särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede och sker i dialog med chef eller sjuksköterska.

- Vi har många besökare till våra vård- och omsorgsboenden och behöver minimera riskerna för smitta eftersom många av våra äldre och sjuka tillhör riskgrupperna, säger Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Avråder från besök på grupp- och serviceboenden vid symtom

Förvaltningen för Individ- & Familjeomsorg avråder från besök på grupp- och serviceboenden om den besökande har symtom på luftvägsinfektion.

- Vänta med besöket tills du är frisk så att du inte smittar någon på boendet. Här finns många som inte är äldre men ändå tillhör en riskgrupp, säger Karin Martinsson, förvaltningschef på Individ & Familjeomsorg.

Aktiv pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen

Kungsbacka kommun följer utvecklingen av covid-19 noga och samarbetar med ansvariga myndigheter. Kungsbacka kommun har ett aktivt pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen.

- Att vi kraftsamlar runt detta ska ses som en tryggande åtgärd. Som kommun ansvarar vi för samhällsviktiga verksamheter och nu pågår ett stort planeringsarbete för att säkerställa att vi kan fortsätta ha dessa igång, säger säkerhets- & beredskapschef Lotta Blomqvist.

Fortsatta uppdateringar

Det är viktig att hålla sig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Utifrån det aktuella läget och behoven som uppstår kommunicerar vi så transparent vi kan, men är noga med att värna om integriteten hos våra medarbetare samt personer i våra verksamheter.

Kungsbacka.se är vår huvudsakliga källa till information för allmänheten. Där samlar vi våra nyheter och länkar till ansvariga myndigheters information på en speciell samlingssida. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid -19 är det 113 13 du ringer.

För mer information kontakta gärna

Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef på Vård & Omsorg
eva.apelvi@kungsbacka.se 
0300-83 80 48

Karin Martinsson, förvaltningschef på Individ & Familjeomsorg
karin.martinsson@kungsbacka.se
0300-83 58 54

Lotta Blomqvist, säkerhets- & beredskapschef
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se
0300-83 78 77