Det bekräftade fallet gäller en elev i skolan

Den person i Kungsbacka kommun som bekräftats med smitta, efter att ha kommit hem från en resa i norra Italien, är elev på Särö skola i Kungsbacka. Skolan är öppen som vanligt och välkomnar alla friska elever att ta del av undervisningen.

– Skolan är öppen som vanligt och det finns enligt Folkhälsomyndigheten ingen anledning till att friska elever ska hållas hemma från skolan ur ett smittskyddsperspektiv, säger skolchef Maria Andersson.

Risken för smitta på skolan från det aktuella fallet bedöms enligt smittskydd på Region Halland som låg. Enligt Region Halland har eleven följt de generella rekommendationerna och kontaktat 1177 så fort hen kände symtom. De personer som kan ha utsatts för möjlig smitta är redan kontaktade av Smittskydd Halland. Skolan har informerat personal, vårdnadshavare och elever.

– Jag har full förståelse över att det kan förekomma oro, men vi har en god beredskap och litar på ansvariga myndigheter. Vi känner oss trygga i det, säger Maria Andersson.

Kungsbacka kommun följer fortsatt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Får skolan direktiv när det gäller åtgärder kommer berörda givetvis att informeras om det. 

Läs Region Hallands nyhet: Ett bekräftat fall i Halland av coronavirus 

Läs Kungsbacka kommuns nyhet: Ett bekräftat fall i Halland av coronavirus 

Läs Kungsbacka kommuns nyhet: Håll dig uppdaterad om coronaviruset covid-19

För mer information, kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se 

Lotta Blomqvist, säkerhets- & beredskapschef
0300-83 78 77 
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se