Eldning av trädgårdsavfall

Från 1 oktober till och med 30 april är det tillåtet att elda trädgårdsavfall så länge det inte stör grannarna eller råder eldningsförbud.

För dig som bor i inom detaljplanerat område eller samlad bebyggelse är det tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan oktober och april. Övriga månader råder det eldningsförbud. Men det bästa är om du kan kompostera eller ta hand om trädgårdsavfallet på annat sätt. 

– En förutsättning för att du ska få elda trädgårdsavfall är att det inte uppstår några olägenheter för grannarna. Så tala gärna med dem innan du börjar elda. Märker du att grannen blir störd av rök och lukt, släck då så snart du kan, säger Mats Holstein, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Reglerna för eldning står i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Kontrollera eldningsförbud

Om Räddningsstjänsten i Storgöteborg utfärdar eldningsförbud får man inte elda även om det är mellan 1 oktober och 30 april. Du behöver därför även kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Ring Räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80 för besked.

Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
  • Ha alltid uppsikt över elden.
  • Planera eldningen efter väderlek. Elda inte vid torrt och blåsigt väder.
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
  • Innan eldning bör du röra omkring i lövhögen ifall det finns djur, till exempel igelkottar, i den.
  • Elda enbart trädgårdsavfall. Du får inte elda målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast eller andra brandfarliga varor då detta bildar giftig rök.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.

Kompostera eller återvinn avfallet

Trädgårdsavfall går även utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare. Om du använder en kompostkvarn och flisar sönder trädgårdsavfallet så kan du använda flisen som jordförbättringsmedel.

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på någon av kommunens tre återvinningscentraler. Återvinningscentralerna vid Klovsten och Åsa tar endast emot komposterbart trädgårdsavfall, det vill säga gräs, kvistar, löv och växtdelar. Kvistar och grenar som är grövre än två centimeter i diameter lämnar du på Barnamossens återvinningscentral som har en flisningsanläggning.