Ett bekräftat fall i Halland av coronavirus

Enligt Region Halland finns det nu ett första konstaterat fall av smitta i Halland.

Vid en presskonferens måndag 9 mars bekräftade Region Halland att det gäller en person i Kungsbacka kommun som varit i norra Italien. I det aktuella fallet har Region Halland kontaktat de personer som berörs av smittspårning. 

– Vi har en god beredskap i Kungsbacka och känner oss trygga med det. Vi följer utvecklingen noga och samarbetar med ansvariga myndigheter, säger Lotta Blomqvist, säkerhet- och beredskapschef. 

Av hänsyn till den personliga integriteten och patientsekretess kan Kungsbacka kommun inte ge några detaljer i dagsläget. Region Halland äger frågan och vi bistår dem vid behov. 

Läs Region Hallands nyhet: Ett bekräftat fall i Halland av coronavirus 

Läs Kungsbacka kommuns nyhet: Håll dig uppdaterad om coronaviruset covid-19 

Kontakta gärna

Lotta Blomqvist
Säkerhets- & beredskapschef
0300-83 78 77