Ett hjärtsäkrat Kungsbacka

Kungsbacka kommun har nu 80 hjärtstartare placerade på flera av våra kommunala anläggningar. Säkerhetsenheten på Service Fastighet, med Christian Vahlgren i spetsen, är ansvariga för arbetet med hjärtstartarna.
Hjärtstartarna i Kungsbacka är i första hand till för de kommunala verksamheterna, men vem som helst kan använda dem. Planen är att placera fler utomhus för att öka tillgängligheten. Målet är att ha minst en utomhus per ort som är tillgänglig dygnet runt, och att de ska placeras synligt, centralt och öppet.

- Vi jobbar nu med frågan om hur man bäst väljer plats och stöldbegärligheten ska övervägas. Hjärtstartarna måste placeras på fastigheter som kommunen äger och det måste naturligtvis finnas tillgång till el, säger Christian Vahlgren, brandskyddssamordnare Service Fastighet Säkerhet.

Test av utomhusplacering

Under 2019 har vi testat att placera en hjärtstartare utomhus vid stadshuset. Testet handlade i första hand om stöldbenägenhet och skadegörelse. Just denna hjärtstartare har fått vara ifred, är hel och har inte stulits under året. Stöldbenägenheten minskar alltså i takt med att fler förstår att användningsområdet är begränsat till situationer av hjärtstopp. Resultatet och utvärderingen av testet gör att vi kan fortsätta vårt arbete med att placera fler utomhus.

Sju hjärtstartare tillgängliga dygnet runt

I kommunen finns sju stycken hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt. Alla sitter utomhus i skåp med värme och ventilering, och underhålls regelbundet. Bilderna överst visar den typ av hjärtstartare som används i Kungsbacka kommun, utan väska och med väska samt de två typer av skåp som vi använder. Skåpet till vänster används utomhus och det till höger inomhus. 

Här finns hjärtstartarna:
 • Onsala - Galaxen
 • Vallda - Toråsskolan 
 • Åsa - Åsa camping
 • Frillesås – Brandstationen (monteras snart)
 • Kungsbacka - Hålabäcksskolan 
 • Kungsbacka- Stadshuset
 • Kungsbacka- Ishallen

Hjärtstartare på centrala platser

Dessutom finns en hjärtstartare på Hede station och en på Åsa station. De sitter inomhus i stationsbyggnaderna och är tillgängliga under öppettiderna. Hjärtstartarna på Toråsskolan i Vallda och den på Hålabäcksskolan i centrala Kungsbacka, sitter just nu inomhus, men flyttas snart ut för att öka tillgängligheten och för att nå så många som möjligt.

Underhåll av hjärtstartare

Service Fastighet, Säkerhetsenheten servar och sköter om kommunens hjärtstartare. Hjärtstartare kräver lite underhåll med något års mellanrum, men kontrolleras ändå var tredje månad. 

- Underhållet består av byte av elektroder och batterier enligt tillverkarens rekommendationer. Hur ofta byten ska ske beror på modell och de servas alltid efter användning, säger Christian Vahlgren. 

Hitta hjärtstartare

Hjärtstartarregistret hjälper dig med information om var du hittar närmaste hjärtstartare.

Sveriges Hjärtstartarregister visar var du kan hitta din närmaste hjärtstartare. Alla innehavare av hjärtstartare uppmanas att registrera sin hjärtstartare hjärtstartarregistret.se. Det är gratis och bidrar till att rädda liv. Registret används av SOS Alarm och SMS livräddare för att dirigera livräddare till närmaste hjärtstartare.
Här finns med information om hjärtstartare i Kungsbacka.

Om något inträffar

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans. Du måste också försöka att få hjälp av människor omkring dig.
 • Kalla på hjälp
 • Ring 112
 • Påbörja hjärt- och lungräddning (HLR) direkt efter, eller i samband med samtal till 112
 • Be någon hämta närmaste hjärtstartare 

Kontakta gärna

Christian Vahlgren, 
Brandskyddssamordnare

Tel: 0300-83 89 23
christian.vahlgren@kungsbacka.se