Föreläsning om Parkinsons sjukdom

Anhörigstödet bjuder in dig som anhörig till en föreläsning om Parkinsons sjukdom.

Stödjer du någon med Parkinsons sjukdom?

Marie-Louise Karlberg-Alfvegren, sjuksköterska på medicinmottagningen på Kungsbacka sjukhus, kommer till Anhörigcenter och föreläser om Parkinsons sjukdom. Det kommer att finnas tid för frågor och funderingar.

Måndagen den 30 mars
Klockan 10-12

Anmäl dig senast den 25 mars:
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se
0300 83 42 29

Varmt välkomna!