Nu flaggar vi på Nordens dag

Undrar du varför vi flaggar idag? Här kommer förklaringen: I skuggan av Corona hissar vi flaggan för att uppmärksamma Nordens dag.

Anledningen är att fira Helsingforsavtalet som knöts samma datum 1962. Syftet med Helsingforsavtalet var att fördjupa samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I dag har vi ett omfattande regionalt samarbete mellan våra nordiska länder. Både politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Så trots att vårt fokus är riktat för att hantera en samhällskris till följd av Corona vill vi ändå passa på att uppmärksamma, uppmuntra och fira vårt nordiska samarbete genom att i dag hissa flaggan.

Kontakta gärna

Kontakta gärna