Nu kommer fakturan för VA och Renhållning

Denna vecka får du som är abonnent årets första kvartalsfaktura för Vatten & Avlopp och Renhållning.

Avgifterna är beräknade efter den nya taxan som gäller från 1 januari. För Renhållning är taxan oförändrad jämfört med förra året. För Vatten & Avlopp har anläggningsavgiften och brukningsavgiften för vatten höjts med 3 procent. Orsaken till höjningen är en höjning av entreprenadindex och höjda driftkostnader, bland annat på grund av utbyggnad av VA.

Du betalar både en fast avgift och en rörlig avgift för vatten.

Fast och rörlig avgift

Den fasta avgiften består av en fastighetsavgift och en eller flera hushållsavgifter. Hushållsavgiften baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med hushåll menas i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

Den rörliga avgiften baseras på förbrukningen av vatten.

Här hittar du taxorna för VA respektive Renhållning.

Framtidens avloppsrening

Med fakturan får du denna gång även en informationsbroschyr om den kommande utbyggnaden av Hammargårds reningsverk, det vi kallar framtidens avloppsrening.

Läs mer om detta på kungsbacka.se: Kungsbackas största miljösatsning