Säkrare att cykla i Anneberg

Nu har vi byggt klart två kilometer ny gång- och cykelväg i Anneberg.

Gång- och cykelvägen går utmed östra sidan av Lerbergsvägen, väg 975, samt en del av Höglandavägen. Den nya cykelvägen - som är 2,5-3 meter bred och har belysning - ökar säkerheten och framkomligheten för alla som promenerar eller cyklar.

Busshållplats också

Vägen ansluter till befintliga gång- och cykelvägar i norr och söder. Vi har också gjort ordning en busshållplats vilket gör att bussen kan stanna vid sidan av vägbanan. På norra delen av sträckan har vi också lagt ner en ny vattenledning med större dimension än den gamla.

Läs mer om hur vi bygger nya gång- och cykelvägar i Kungsbacka

Mer information

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se