Katter smittade med salmonella

Under den senaste veckan har vi fått rapporter om att ett flertal katter i Kungsbacka kommun insjuknat i salmonella. Småfåglar är den troliga smittkällan till sjukdomen. Tänk på detta om din katt blir sjuk.

Salmonella är en bakterieorsakad sjukdom som drabbar småfåglar särskilt under vårvintern. Sjuka och döda fåglar ses då vid fågelborden. Smittan kan spridas med fågelspillningen eller från döda eller sjuka fåglar till katter och även till människor. Tvätta därför händerna efter hantering av fågelborden eller fåglar så att du inte får i dig eventuella bakterier.

Om din katt visar symtom som diarré eller hängig ska du kontakta veterinär. Det är viktigt att hålla en god hygien med handtvätt, handdesinfektion vid kontakt med ditt djur och vid rengöring av kattlådan.

Tänk på detta om din katt blir sjuk

  • Sjuka katter ska hållas utanför köket för att förhindra att katten, kräk, avföring eller liknande kommer i kontakt med livsmedel, köksredskap eller ytor där livsmedel hanteras.
  • Finns barn i familjen eller i omgivningen bör man vara extra noggrann.
  • Detsamma gäller om det finns äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i kattens närhet.
  • Om din katt konstaterats vara smittad av salmonella bör inte katten tillåtas gå ut, och göra ifrån sig, med risk för spridning av smitta.
  • Salmonellapositiva katter bör inte heller vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras.

Här kan du läsa mer:

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida kan du läsa mer om salmonella hos katt och få uppdaterad information om läget i landet.