Uppdatering av läget kring coronaviruset covid-19 i Kungsbacka

Region Halland har idag informerat om att det finns sex bekräftade fall i Halland. Kungsbacka kommun har ett aktivt pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen.

Region Halland har idag informerat om att det finns sex bekräftade fall i Halland. Kungsbacka kommun följer läget noga, samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland.

- Vi fick under morgonen information om att bland de totalt sex fallen är det ytterligare ett som rör Kungsbacka. Fallet är kopplat till det tidigare bekräftade fallet, säger säkerhet- & beredskapschef Lotta Blomqvist.

Kungsbacka kommun har ett aktivt pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen.

Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har idag den 10 mars, som en åtgärd för att förhindra samhällsspridning, gett ut nya rekommendationer. Kungsbacka kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss. De verksamheter hos oss som bedriver vård och omsorg får information om detta. De som besöker dessa verksamheter uppmanas att vara försiktiga och följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Viktigt att hålla verksamheter igång

Som kommun ansvarar vi för samhällsviktiga funktioner, vilket innebär att vi behöver ha igång våra verksamheter. Vi har idag inga rekommendationer från ansvariga myndigheter att stänga någon av våra verksamheter och litar på deras bedömning som experter inom området.

- Vi får frågor om att stänga skolor. Vi står fortfarande trygga i beslutet att våra skolor ska hållas öppna. Vi förväntar oss att friska elever och medarbetare kommer till skolan och att sjuka elever stannar hemma, säger skolchef Maria Andersson.
- Individer i skolan som ingår i särskilda riskgrupper uppmanar vi att ha en tät dialog med sin behandlande läkare. Vi som skola ger inte medicinska råd, fortsätter skolchef Maria Andersson.

Fortsatta uppdateringar

Utifrån det aktuella läget och behoven som uppstår kommunicerar vi så transparent vi kan, men är noga med att värna om integriteten hos våra medarbetare samt personer i våra verksamheter.

Vi samlar våra nyheter och länkar till ansvariga myndigheters information på sidan: Information med anledning av covid 19, coronavirus

Huvudaktör är Folkhälsomyndigheten och Region Halland. För sjukvårdsupplysning vänder du dig till 1177 och mer allmänna frågor om coronaviruset covid-19 går det att ringa 11313.

För mer information, kontakta gärna:

Lotta Blomqvist, säkerhets- & beredskapschef
0300-83 78 77
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se 

Maria Andersson, skolchef
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se

Länkar

Nyhet från Folkhälsomyndigheten 10 mars

Nyhet från Region Halland om bekräftade fall