Öppet möte med nämnden för Teknik skjuts upp

Nämnden för Tekniks öppna möte som skulle hållits denna vecka skjuts upp till hösten.

På grund av det rådande läget kommer nämnden för Tekniks möte denna vecka inte att vara ett öppet möte.

Ett öppet möte där allmänheten kan komma och lyssna och ställa frågor kommer istället att genomföras under hösten 2020. 

Mer information

Nämndsekreterare Emelie Hjerthén
0300-83 47 79
teknik@kungsbacka.se