Vård & Omsorg vill förändra inom hemtjänsten

Förvaltningen för Vård & Omsorg vill se en förändring av leveranser av måltider inom hemtjänsten och införa digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten. Målet med förändringen är att ge ökad kvalitet, valfrihet och flexibilitet för den enskilde och samtidigt effektivisera verksamheten.
Som Kungsbacka kommun berättat tidigare så måste förvaltningen för Vård & Omsorg spara cirka 24 miljoner kronor under 2020. Av dessa ska cirka 15 miljoner kronor sparas ute i verksamheterna.  Det gör att Vård & Omsorg måste hitta nya förändrade arbetssätt som både gör att våra medarbetare räcker till och kan arbeta med rätt sorts arbetsuppgifter som de är utbildade för men som också ger en budget i balans. 

Digitala inköp av dagligvaror

Ett av förslagen är att införa digitala inköp av dagligvaror till kunder inom hemtjänsten. Idag är det medarbetare inom hemtjänsten som hanterar manuella beställningar, plockar och packar varor samt fraktar hem dagligvarorna till kunderna. En förstudie har genomförts och den visar att det är allt fler kommuner i landet som använder sig av e-handeln för inköp av dagligvaror. 
    
- Genom att handla dagligvaror på nätet, enskilt eller tillsammans med personal från hemtjänsten, så får kunden får större inflytande över sin vardag. Det stärker dessutom kundens integritet, självbestämmande, valfrihet och delaktighet, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef på Vård & Omsorg. 

Kyld färdigmat har fördelar

Ytterligare ett förslag som går hand i hand med att införa digitala inköp av dagligvaror är att förändra leveranser av måltider till hemtjänstkunder. Idag är Kungsbacka kommun ensam i både Halland och Göteborgsregionen med att leverera varm mat dagligen. Förvaltningens förslag är gå över till kylda färdiga måltider som beställs och levereras via veckovisa digitala inköp i dagligvaruhandeln. 
    
En förstudie har gjorts och den visar på flera fördelar, till exempel att kunden får större möjlighet att påverka sin vardag genom att kunna äta på den tid man vill och möjlighet att välja mellan ett större antal maträtter. Förstudien visar också att kyld mat håller högre kvalité än varm mat. 
De nackdelar som lyfts fram i förstudien är inte kopplade till själva maten utan handlar om att den dagliga leveransen av mat blir en slags informell tillsyn som skapar trygghet och en kort social samvaro. 
    
- Men syftet med leveransen är bara att leverera själva maten och behov av tillsyn är ett eget beslut. Vid en förändring av matleverans kommer kommunen att säkerställa att den som är i behov av tillsyn och behöver hjälp med måltiden får sitt behov tillgodosett, säger Lillemor Berglund. 

Arbeta med vård och omsorg

Genom att förändra vårt arbetssätt kan undersköterskorna i större utsträckning arbeta med vård och omsorg som de är utbildade till. Förändringen skulle också innebära att förvaltningen kan spara cirka sju miljoner kronor.  
Förstudierna har genomförts tillsammans med förvaltningen för Service, som idag lagar maten som levereras till hemtjänstkunderna. 
Nämnden för Vård & Omsorg kommer att ta upp ärendena vid sitt möte den 18 mars.
    
Kontaktpersoner: 
Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
0300-83 49 79
Lisa Andersson, (M) ordförande nämnden för Vård & Omsorg
0706-67 20 46
Karl Persson, biträdande förvaltningschef Service
0300-83 48 05