Vardaga vann upphandlingen av två vård- och omsorgsboende

Det var företaget Vardaga som vann upphandlingen av Vickan vård- och omsorgsboende och Ekhaga vård- och omsorgsboende.

Kungsbacka kommun har sammanlagt elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra drivs av externa utförare på entreprenad. Två av boenden som drivs på entreprenad är Vickan och Ekhaga vård- och omsorgsboende.

Avtal löper ut

Under våren 2021 har den maximala avtalstiden med Vardaga, som driver Vickan vård- och omsorgsboende på entreprenad, löpt ut. Samtidigt löper avtalet ut med Humana, som driver Ekhaga vård- och omsorgsboende.

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade i juni 2019 att driften av båda boendena skulle upphandlas igen. Politikerna beslutade under hösten att båda boendena ska drivas av en och samma utförare. Tjänstemännen på förvaltningen för Vård & Omsorg arbetade därefter fram ett upphandlingsdokument, som nämnden beslutade att godkänna vid nämndmötet i november 2019.

Sista dag att lämna anbud i upphandlingen var i början av januari 2020. Sakkunniga tjänstemän tillsammans med representanter från POSAM, Pensionärsorganisationernas samorganisation Kungsbacka, har kvalificerat och utvärderat de anbud som kom in.

Ny utförare

Tilldelningsbeslutet, alltså vem som vann upphandlingen, meddelades anbudsgivarna den 18 februari 2020. Utvärderingsgruppen gjorde bedömningen att det var den externa utföraren Vardaga som lämnat det bästa anbudet och som ska ansvara för driften av båda boendena från och med 1 april 2021. Totalt var det fyra leverantörer som lämnade in anbud.

Kan teckna avtal

Då ingen överprövning av beslutet kom in till förvaltningsdomstolen kan Vård & Omsorg nu teckna avtal med Vardaga för driften av Vickan och Ekhaga.

Fakta

Vickan vård- och omsorgsboende

Vardaga Äldreomsorg AB driver boendet sedan 2014-04-01 och nuvarande avtal löper ut 2021-03-31. Boendet öppnades i Onsala år 2009, och drevs från början av Förenade Care AB. Boendet har 40 lägenheter där 10 platser är för somatisk vård, 20 demensplatser samt 10 växelvårdsplatser/korttid.

 

Ekhaga vård- och omsorgsboende

Humana Omsorg AB driver boendet sedan 2014-04-01 och nuvarande avtal löper ut 2021-03-31. Boendet har 94 lägenheter varav 16 parlägenheter, 84 platser för somatisk vård och tio demensplatser. Även om ett boende drivs av extern utförare på entreprenad så är det nämnden för Vård & Omsorg som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.

Vid frågor kontakta gärna:

vardochomsorg.externautforare@kungsbacka.se