Vi behöver prioritera i våra verksamheter inom Individ & Familjeomsorg

Samhällsviktig verksamhet som socialtjänst måste alltid ge nödvändig omsorg och trygghet. Utvecklingen av coronavirusets spridning, innebär att vi måste hjälpa de som behöver stöd med grundläggande behov först. Det kan till exempel vara stöd med att äta, omvårdnad och sjukvård, om inte hjälp kan ges på annat sätt.

Därför har vi valt att tillfälligt stänga vissa verksamheter, att inte utföra vissa beviljade insatser och att kraftigt begränsa andra beviljade insatser. På det sättet finns det mer personal som istället kan arbeta inom personlig assistans, och boende med särskild service.

Vilka blir förändringarna?

Obs: Förtydligande den 30 mars 2020 om daglig verksamhet

Korttidsverksamheterna

Större delen av Karsjö och Tölö har stängts tillfälligt från och med den 19 mars fram till och med den 30 april. 

Verksamheterna läger och Skogsallén stängs tillfälligt från och med den 23 mars till och med den 30 april.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet, enheterna Ica Maxi, Posten, Lindens torg samt Omsorgens café stängs tillfälligt från och med den 23 mars till och med den 30 april. 

Förtydligande: Vi har inte stängt daglig verksamhet. Verksamheten är fortfarande igång och utgår från varje individ som har beviljad daglig verksamhet, men den kan hållas på ett annat ställe än normalt.

Ledsagarservice och avlösarservice

Ledsagarservice och avlösarservice stängs tillfälligt, eller i vissa fall delvis, från och med den 23 mars till och med 30 april. 

Eventuell förlängning

Det finns en risk att vi behöver förlänga den tillfälliga stängningen för alla verksamheter, beroende på aktuellt läge.

 

Kontakta gärna

Karin Martinsson, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg
Telefon: 0300-83 58 54
E-post: karin.martinsson@kungsbacka.se