Vi stödjer vårt näringsliv

Det är en svår tid för många företagare just nu. Därför har vi intensifierat våra kontakter med företag i kommunen för att höra hur vi kan stödja er och för att hela tiden ha en uppdaterad nulägesbild. Bilden som ges är tydlig: Många företag har det mycket svårt, andra står lite mer stabilt och några har fullt upp att möta den efterfrågan som finns. Det gör verkligen ont i hjärtat att se hur många som nu kämpar för sitt företags överlevnad.

Det är därför skönt att erbjuda ett brett företagsstöd som är anpassat till den situation vi är i just nu. Jag uppmanar er att använda detta stöd. De personer som ni möter har stor erfarenhet av både företag i Halland och i Göteborgsregionen.

Kommunens organisation fokuserar på att upprätthålla en god kommunal service. Det är det absolut viktigaste vi kan göra nu, både för företag och invånare. Just nu söker vi exempelvis personer till vår vikariepool. Företag som inte kan behålla sin timpersonal kan tipsa om att vi i kommunen behöver och välkomnar medarbetare inom flera olika verksamheter just nu.

Vi jobbar för att kunna stödja företagen här och nu. Bland annat ser vi över hur vår tillsyn kan ske på ett så bra sätt som möjligt utifrån den situation företagen befinner sig i. Vi måste också ha blicken riktad framåt. Det kommer en tid efter detta och då ska vi också vara beredda att stötta er företagare med det vi kan.

Exempel på stöd och insatser

  • Vägledning kring olika stödinsatser från regering och region.
  • Uppmaning till kollegor i kommunen att i möjligaste mån boka om konferenser och möten istället för att avboka dem
  • Kommunikationsinsatser där vi uppmanar invånare att stödja det lokala näringslivet genom att handla lokalt.
  • Rekrytering till vikariepool, där personer kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning, som timavlönad inom kommunen, när det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner. https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/lediga-jobb/vi-behover-dig/
  • Möjlighet att begära anstånd för företag som har problem att betala kommunens avgifter.
  • Hamnar du som företagare i en privatekonomisk svår situation finns också stöd att få via kommunens ekonomiska rådgivning.
  • Tidigareläggning av öppnande av restauranger, caféer och uteserveringar. Från och med 20 mars är uteserveringarna öppna, istället för att som vanligt öppna den 1 april.

Kom ihåg, även om vi har en svår tid framför oss så kommer det bättre tider. Vi fortsätter värna om varandra och handlar lokalt. Kanske njuter vi av den härliga vårsolen!

Elinor Filipsson,
näringslivschef Kungsbacka kommun