Individ & Familjeomsorg har högsta prioritet på att minska risken för smittspridning

Samhällsviktig verksamhet som socialtjänst måste alltid ge nödvändig omsorg och trygghet. Vi fokuserar på att minska riskerna för att individer i våra verksamheter utsätts för smitta av covid-19.

Många individer som får stöd från Individ & Familjeomsorg tillhör särskilt utsatta riskgrupper och vi har därför gjort vissa anpassningar, och kommer även fortsätta med det utifrån rådande läge. 

Uppföljning av förändringar

Från den 23 mars stängdes större delen av korttidshemmen Karsjö och Tölö, men från och med 1 maj öppnar vi successivt igen och räknar med att verksamheterna är igång helt den 15 maj. Även korttidsvistelse Skogsallén och läger har varit stängda och öppnar successivt från och med 1 maj. Vi har dessutom haft stora begränsningar i insatserna avlösarservice och ledsagarservice och kommer att successivt starta med insatserna från och med 1 maj.

Daglig verksamhet

Sedan en tid tillbaka erbjuder vi daglig verksamhet på våra boenden med särskild service för individer som bor där. För individer som bor i ordinärt boende, har vi daglig verksamhet på tre platser i kommunen. Detta gäller till och med 31 maj, med möjlighet till förlängning.

Besöksförbud på boenden med särskild service

Flertalet av de individer som bor i boende med särskild service tillhör grupper som löper stor risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och som därmed kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta av det nya coronaviruset. Eftersom smittspridningen i samhället fortfarande är på en hög nivå kommer Individ & Familjeomsorg att förlänga besöksförbudet till och med 31 maj, med möjlig förlängning.

Kontakta gärna

Karin Martinsson, förvaltningschef, Individ & Familjeomsorg
0300-83 58 54 
karin.martinsson@kungsbacka.se