Dags att vårstäda Kungsbacka

Varje vår är Kungsbacka kommun med i Skräpplockardagarna, Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning. Beställ era säckar från Håll Sverige Rent senast 15 maj.

Ni samlar skräpet, vi hämtar det. Vinsten för oss alla blir en renare kommun. Håller ni avståndet är skräpplockning en både ofarlig och trivsam aktivitet i dessa tider.

Över 5 000 deltagare från 47 skolor och förskolor i Kungsbacka är redan med. Anmäl er ni också!

Alla förskolor och skolor kan anmäla sig på Håll Sverige Rents webbplats för att få säckar och kampanjmaterial.  Nytt för i år är att material skickas direkt ut till skolorna. Anmäl er senast 15 maj.

Endast verksamheter som arbetar med barn och unga får gratis material.

Anmälan 

Ni samlar, vi hämtar

Ni samlar skräp i kampanj-sopsäckarna när ni vill under april och maj. Säckarna ställs vid ett sopkärl och hämtas i samband med ordinarie sophämtning, från och med vecka 16 till slutet av maj.

Du kan under dessa veckor också lämna de särskilda Håll Sverige Rent-säckarna på någon av våra återvinningscentraler utan att dra ditt återvinningskort. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du bara har sådana säckar.

Vad är det vi samlar och slänger?

Alla sorters skräp som ligger i naturen, i diken och på allmänna platser, dock inte grenar och ris. Tänk på att skräpet ska rymmas i säckarna som får väga max 15 kilo.

Kontakta gärna

Jan Falebjörk
0300-83 88 93
jan.falebjork@kungsbacka.se