Alla som behöver skolskjuts måste ansöka

Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan ska du som vårdnadshavare ansöka. Även om du redan har skolskjuts måste du lämna in en ny ansökan inför läsåret 2020-2021. Ansökan för skolskjuts i grundskolan öppnar i början av maj.

Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi. Alla elever som har rätt till skolskjuts ska få det.

För att vi ska hinna ge besked om skolskjuts beviljats behövs att ansökan inkommer i tid. Det är ännu inte klart vilket datum som gäller för anökningar som rör nästa läsårs 2020-2021, vi är tacksamma för om du söker så snart vi öppnat vår digitala ansökan  Vi informerar här på hemsidan och via vår lärplattform Vklass när det är dags. 

Mer information om skolskjuts

Via länken hittar du mer information om rätt till skolskjuts, bland annat frågor och svar om regler. Där finns också länk till vår digitala ansökan, så snart den är öppen.

Skolskjuts