Gymnasieelever måste nu ansöka om höstens busskort

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun behöver ansöka om höstens skol- och fritidskort via en enkel e-tjänst på kommunens webbplats. Korten kommer alltså inte som tidigare att skickas ut till eleverna automatiskt.

Anledningen till den nya e-tjänsten är att vi vill att det ska vara samma system både på grund och gymnasieskolan. Vi vill också uppmuntra till att endast ansöka om kort om man behöver ett.

Du behöver bank-id

För att kunna använda e-tjänsten måste du ha ett bank-id. Information om hur du skaffar bank-id hittar du på www.bankid.com.

För elever som är under 18 år behöver en vårdnadshavare ansöka om kortet/korten. Är du elev över 18 år har du möjlighet att själv ansöka.

Ansök i tid

Tänk på att ansöka i tid då handläggningstiden från ansökan till att du får ditt kort varierar beroende på trycket. 

Sök endast ett kort om du behöver det. Det går bra att ansöka om skolkort och/eller fritidskort hela läsåret.

Här hittar du mer information om e-tjänsten och hur du använder den 

Här hittar du information om skolskjuts på för- och grundskola