Avgifter införs inom hemsjukvården

Kommunfullmäktige har beslutat att införa patientavgifter inom hemsjukvården.

Idag är det gratis för invånare i Kungsbacka kommun som får hembesök av en sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut inom hemsjukvården. Detta trots att det är samma vård som vid ett besök på en vårdcentral.

Ingen koppling till corona

Men vid kommunfullmäktiges möte i april beslutade politikerna att förvaltningen för Vård & Omsorg kommer att börja ta ut en avgift på 300 kronor per påbörjad månad. Avgiften gäller medborgare mellan 19 och 84 år som har hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga i sitt hem.
Kommunfullmäktige beslutade också att det ska införas en avgift på 300 kronor i månaden för enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen.

Orsaken till att avgiften införs är att förvaltningen för Vård & Omsorg ska spara cirka 24 miljoner kronor under 2020. Av dessa ska cirka 15 miljoner kronor sparas ute i verksamheterna, resterande summa tas från förvaltningsreserven för oförutsedda utgifter. Det nya beslutet om avgifter har alltså ingen koppling till rådande omständigheter med coronaviruset covid-19.

Mer information kommer

När avgifterna kommer att börja införas är fortfarande inte helt bestämt. Berörda personer kommer att få mer information inför att avgiften ska börja tas ut.