Illustration av konsumtionstrappan.

Cirkulära tjänster sökes

Erbjuder ditt företag cirkulära tjänster, reparations- och underhållstjänster? Kan ditt företag hjälpa Kungsbacka kommun att komma närmare målet att konsumera mer hållbart? Hör av dig till oss, om du är intresserad av att sluta ett avtal.

För att nå målet om en hållbar utveckling arbetar Kungsbacka med hållbar konsumtion. En viktig del i det arbetet är att hålla liv i de saker som köps in så länge som möjligt. Vi vill bli bättre på att underhålla arbetskläder, skor, möbler, verktyg och andra saker. Eftersom våra verksamheter spänner över många områden behöver vi ha tillgång till ett brett spektrum av cirkulära tjänster.

Vilket avtal kan vi erbjuda?

Eftersom vi i dagsläget inte vet hur efterfrågade tjänsterna blir kan vi inte uppskatta några volymer. Därför direktupphandlar vi istället genom att erbjuda ett avtal på två år. Kravet från vår sida är att ni utför reparationstjänsterna fackmannamässigt och att ni kan skicka e-fakturor.

Om du är intreserad, kontakta gärna:

Anna Hallin
anna.hallin@kungsbacka.se
0300-83 41 43

Frida Samulesson
frida.samuelsson@kungsbacka.se
0300-83 81 25