Maria Sahlén, undersköterska på demensteamet i Kungsbacka kommun Maria Sahlén, undersköterska på demensteamet i Kungsbacka kommun

Extra uppmärksam men inte rädd

Mötet med människor. Det är det som Maria Sahlén i hemtjänsten i Kungsbacka kommun uppskattar allra mest i sitt arbete. Sedan covid-19 bröt ut har Marias uppmärksamhet på sjukdomssymtom ökat, men inte hennes rädsla.

Istället menar Maria att man måste ha respekt för sjukdomen och dess konsekvenser, och samtidigt värna om det personliga mötet. Det är just den personliga kontakten som betyder mest för många.

– Det är något visst med mitt arbete, som i morse när jag skulle ge insulin till en man. Han var så glad och sjöng när jag kom. Han var på extra gott humör, det går ju upp och ned för oss alla. I dag var han på gott humör och det var mysigt, säger Maria Sahlén, undersköterska vid demensteamet inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun.

Maria var med när demensteamet startade för drygt 15 år sedan och har sedan dess jobbat inom teamet, förutom en period då hon jobbade på Löftagårdens vård- och omsorgsboende. 

Handsprit, korta naglar och uppsatt hår

Sedan corona började sprida sig i Sverige har demensteamet blivit ännu mer uppmärksamma på hygienen. I en speciell pärm ”covid-19-pärmen” samlar de information om vad som är extra viktigt att tänka på. Den går de sedan igenom varje arbetspass för att se till att de håller uppe rutinerna. Det viktigaste för att minska risken för smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna, vilket är vardag inom hemtjänsten. 

– Vi ska ha tröjor med kort ärm, uppsatt hår, inget nagellack, tvätta oss mycket, sprita händerna när vi går ut och in ur bilen och ut och in från vårdtagarna. Den här sjukdomen är ju inte som alla andra, den är inget att leka med. Man är extra uppmärksam och känner en respekt.

Annat specialteam

Numera finns även ett särskilt covid-team inom hemtjänsten. Det är ett tvärprofessionellt team som bara arbeta med personer som har konstaterad eller misstänkt covid-19 som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvården. Men även övriga medarbetare inom hemtjänsten har tillgång till skyddsutrustning.

I varje bil som demensteamet har finns två kit med förkläden med långa ärmar, två munskydd och två skyddsglasögon/visir. De ligger i en speciell back. När skyddsglasögonen har använts spritas de och läggs tillbaka. De andra grejerna slängs och sedan lägger medarbetarna dit nya.

Utmaning att påminna

Alla personer som Maria och hennes kollegor besöker har en demenssjukdom eller har förvärvade hjärnskador. Det innebär bland annat att korttidsminnet hos många varierar.

– Vi påminner om att det nu är extra viktigt att hålla hygienen och försöka hålla mer distans än tidigare, men det är klart att vi får upprepa det och att många behöver extra påstötning nu.

Inte rädd men vaken

Maria arbetar heltid och arbetet är fördelat till kvällar, dagar, helger och vardagar. 

– Jag har jobbat i många år och aldrig haft en större rädsla för något, men detta gör ju självklart att man tänker till mer än en gång och är extra mån om att hålla koll på symtom som skulle kunna vara covid-19. 

Varje pass besöker hon runt tio personer.

– Det bästa med mitt jobb är alla möten med människor, när det går upp ljusglimtar för dom och de känner igen sig. Många som kanske inte ser så bra säger ”jag hör på din röst att det är du”. Det är därför jag har jobbat så länge med det här.

Maria ordnar till håret så att det är ordentligt uppsatt, spritar händerna, kliver ur bilen och gör sig redo för nästa möte.

Under ett par veckor framåt kommer vi att skildra vardagen för de som arbetar inom vård och omsorg, för att visa deras arbetsvardag.