Förväntansfulla barn och Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Caroline Hassel, projektchef på Skanska och Fredrik Hansson, ordförande i nämnden för Service (C), tar första spadtaget.

Första spadtaget på Frillesåsskolan

Vi befinner oss i tider där mycket är sig olikt, men trots det så pågår mycket av den ordinarie verksamheten. Kungsbacka växer och nu kan vi glädjas åt att byggnationen av en ny skolbyggnad i Frillesås är igång.

Första spadtaget togs igår och om allt går enligt plan så är skolan redo för inflyttning på senhösten 2021. Då kommer också befintliga paviljonger att tas bort.

Skolbyggnad med plats för 300 elever, ombyggnad av kök och upprustning av skolgård

Nybyggnaden möter behoven att kunna ta emot fler elever i området, då kapaciteten utökas från tidigare cirka 540 platser, till 840 platser.

Skanska har fått uppdraget att bygga skolan som blir på cirka 3 800 kvadratmeter och är i två plan. Det kommer också ske en ombyggnad av skolkök, från mottagningskök till ett tillagningskök för 1 200 portioner, och matsalen kommer att utökas för att skapa en bra måltidsmiljö för alla elever. Upprustning av skolgård och en säker miljö runt skolbusshållplats för eleverna ingår också i projektet. Budgeten ligger på cirka 120 miljoner kronor.

Lokaler där elever är trygga, trivs och lär

Utformandet av skolans lokaler utgår från vetenskap om vad som är viktigt för att skapa miljöer där elever är trygga, trivs och lär. Det innebär bland annat det kommer skapas så kallade ”hubbar” där pedagoger och elever i de olika årskurserna samlas. Hubben ska vara en trygg bas i byggnaden där eleverna känner styrkan av att vara i sin enhet.

- Vi ser fram emot Frillesåsskolans förändring som innebär att vi kommer få nya lärmiljöer som är mera anpassade till dagens och morgondagens undervisning, säger Maria Andersson, skolchef i Kungsbacka kommun.

Med hållbarhet i fokus

Kungsbacka kommun arbetar medvetet med hållbarhet utifrån flera perspektiv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Byggnationen av Frillesåsskolan ingår i en ny satsning på social hållbarhet under byggskedet, där man vill säkerställa att projektets påverkan på omgivningen blir så positiv som möjligt. Satsningen sker i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Skanska.