Maria Frykstedt, brottsförebyggande samordnare, på resecentrum i Kungsbacka.

Hjälp oss att bli bättre - svara på vår trygghetsundersökning

Hur trygg känner du dig i Kungsbacka kommun? Nu kan du svara på en trygghetsundersökning som görs av Kungsbacka kommun och polisen.

Du deltar genom att svara på en enkät på vår webbplats, se länken nedan. Dina svar är anonyma. Du kan också träffa kommun och polis på olika platser i Kungsbacka under april och maj.

Syftet med dialogen är att inkludera medborgarnas åsikter och tankar i polisens och kommunens framtida brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De fysiska träffarna är det också ett bra tillfälle för medborgare att träffa kommunanställda från olika förvaltningar och poliser för frågor eller funderingar gällande trygghet och brottslighet.

Frågor som ställs i enkäten är bland annat om man känner sig trygg i kommunen, om man upplever att det finns platser som känns otrygga eller om det är något speciellt brott man är rädd för att bli utsatt för. Vi vill också gärna veta om det är något speciellt man vill skicka med till kommunen eller polisen.

Vad händer med resultaten?

Kungsbacka kommun och polisen arbetar tillsammans med resultaten för att hitta gemensamma utvecklingsområden. Resultatet av medborgardialogen är en del i arbetet med att ta fram nya medborgarlöften som Kungsbacka kommun och polisen genomför tillsammans. Nya löften kommer att sättas inför 2021-2022.

Svara på enkäten

Plats och tid för fysiska träffar

Resecentrum

Torsdag 23 april klockan 17.30-20.30

Tisdag 5 maj klockan 16-18

Kungsmässan

Lördag 9 maj klockan 13-15

Kontakta gärna