Inga besök hos personer med bostad med särskild service

Eftersom smittspridningen i samhället har ökat betydligt och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har blivit skarpare, är det från och med 6 april till och med 30 april, inte längre möjligt för anhöriga att besöka enskilda som bor i bostad med särskild service.

Slutdatumet kan behöva förlängas. 

Medarbetarna på boenden hjälper gärna till att planera för möten utomhus i stället. Förutsättningen för mötet är att besökaren inte har några symtom.

Kontakta gärna

Karin Martinsson,  Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se