Krögarna i Kungsbacka sköter sig överlag – gästerna behöver hjälpa till

Under helgen gjordes tillsyn på nio krogar för att kontrollera hur reglerna efterlevs för att minska risken för smittspridning. I stort följs reglerna bra om att glesa ut bord, hålla avstånd till andra sittande sällskap och andra hygien- och smittskyddsrutiner. Däremot behöver gästerna bli bättre på att ta ansvar för att avståndsreglerna hålls.

– De krogar som hade lite för trångt mellan borden kommer att vidta åtgärder som vi sedan följer upp. Vårt budskap till gästerna är att fortsätta hålla avstånd för att minska smittspridningen av coronaviruset. Avstånden mellan borden är överlag bra, men inom sällskapen hålls inte avstånd. Vissa sällskap är stora och vi vill påminna om egenansvaret, säger Heléne Harryson, enhetschef Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun.

Krögarna är måna om sina gäster

Under tillsynen på fredagen gick inspektörer från Miljö & Hälsoskydd igenom en checklista och förde dialog med krögare. Inspektörerna var överlag nöjda med vad de såg. De flesta krögare hade bra rutiner som de följde för att förhindra smittspridning. För att se att Folkhälsomyndighetens rutiner fungerade i verkligheten gjordes kontroller under lördagen när det var mer folk i rörelse. Riktlinjerna innebär bland annat att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar.

– Krögarna är måna om sina gäster och flera av dem erbjuder take away, eller att personal levererar till bilen. De hade gjort väldigt mycket åtgärder och tagit sitt ansvar gällande hygienrutiner och handsprit. Många erbjuder betalning med swish, säger Heléne Harryson, enhetschef Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun.

Alla ställen hade bordsservering utom en restaurang, den krogen hade markerat avstånd i golvet fram till kassan och gästerna hämta sin mat. Personalen på de flesta ställen informerade redan i dörren gästerna om vad som gäller och de blev sedan tilldelade sittplatser. De hade också begränsat hur många gäster de tar in på samma gång.

Framgång genom dialog och samverkan

Att krögarna i stort följer reglerna ger signaler om att samarbetet mellan Miljö & Hälsoskydd och krögarna fungerar. Samtliga krogar som deltog på informationsträffen i början av april har gjort bra förändringar i sina lokaler.

Den stora utmaningen nu för krögarna är att få gästerna att ta sin del av ansvaret. Särskilt utmanande kan detta vara i pubmiljöer. Miljö- och hälsoskydd vill därför uppmana gästerna att tänka sig för och att hålla avstånd mellan varandra.

Uppföljning och återkoppling nästa steg

Samtliga krogar som besöktes kommer att få återkoppling som ett första steg, därefter sker återbesök och vid kvarstående brister kommer rapportering ske till smittskyddsläkare. Miljö & Hälsoskydd planerar också fler informationsinsatser, även till andra liknande verksamhet i kommunen.

För mer information kontakta gärna:

Enhetschef Heléne Harryson, Miljö & Hälsoskydd, 0300- 83 49 54, helene.harryson@kungsbacka.se

Stöd och hjälp till företagare i utmanande tider