Kungsbacka kommuns första hållbarhetsbokslut klubbat

Hur hållbara är vi i Kungsbacka kommun egentligen? Nu kan vi ta del av Kungsbacka kommuns första hållbarhetsbokslut och få svaren.

– Hållbarhetsbokslutet är ett sätt att visa vad vi gör i Kungsbacka kommun, att bedöma om vi använt våra resurser till rätt områden samt analysera vad vi behöver fokusera mer på framöver. Det är ett verktyg för politikerna att se vad vi behöver prioritera, säger Sven-Erik Bergström, specialist hållbarhet på Kommunledningskontoret.

Alla tre hållbarhetsdimensioner

I hållbarhetsbokslutet kan vi se hur Kungsbacka kommun lever upp till Förenta Nationernas 17 globala hållbarhetsmål. De globala hållbarhetsmålen rymmer alla tre hållbarhetsdimensioner, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

– Sammantaget är Kungsbacka, trots en hel del stora utmaningar, en hållbar och välmående kommun, men en del områden sticker ut mer än andra säger Patrick Migas, specialist Hållbarhet på Kommunledningskontoret.

Fossilfri bilpark och solceller

Ett exempel på ett hållbarhetsområde där vi ligger bra till är målet Hållbar Energi för alla.

– Här ser vi att Eksta AB är en av anledningarna till att vi ligger så bra till inom det här målet. De är duktiga på att hitta lösningar för hållbar energiproduktion och konsumtion, säger Sven-Erik Bergström.

– Kommunen är även långt framme vad gäller solceller och fossilfri bilpark vilket också bidrar till energimålet, fortsätter Sven-Erik Bergström.

Ungdomars psykiska ohälsa

Ett område som Kungsbacka kommun behöver arbeta mer med är målet om God hälsa och välbefinnande. Här beskrivs ungdomars psykiska hälsa som den största utmaningen. Även narkotikamissbruk och läkemedelskonsumtion är områden som kräver extra insatser.

Sedan en tid tillbaka pågår Leverera välmående, ett stort utvecklingsarbete i kommunen där cirka 50 medarbetare från tre olika förvaltningar arbetar med konkreta insatser för att bidra till ökat välmående.

– Det handlar om att försöka vända på kuttingen och få till en positiv utveckling. Inom skolan tillexempel påbörjades ett arbete 2019 med fokus på rörelse i skolan och positiva relationer som innebär att för att prestera bra måste du må bra, säger Patrick Migas specialist hållbarhet på Kommunledningskontoret.

Må bra för att prestera

Projektet handlar om att införa mer aktiv rörelse och fokus på att agera och tänka annorlunda med undervisningsmetoder som ska passa fler.
– Vi hoppas att detta på sikt tillsammans med andra insatser kan bidra till ett ökat välmående, säger Patrick Migas.

Hållbarhetsbokslutet kan vi hitta som en bilaga till årsredovisningen 2019.

Läs mer om årsredovisningen 2019 i artikeln Årets ekonomiska resultat visar tillväxtens utmaningar.

Syftet med hållbarhetsbokslutet är:

• att visa hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett mer hållbart samhälle.
• att granska huruvida kommunens resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen.
• att analysera var kommunen behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.